Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2020

nepenthe
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
nepenthe
nepenthe
nepenthe
nepenthe
0991 4d1f 400
nepenthe
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
nepenthe
8508 69cb 400
Reposted frombehcio behcio vianotorious-rookie notorious-rookie
nepenthe
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
nepenthe
2970 dcea 400
Reposted fromPoranny Poranny vianotorious-rookie notorious-rookie
nepenthe
5406 a96d 400
Reposted fromhagis hagis vianotorious-rookie notorious-rookie
nepenthe
nepenthe
6072 7a74 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotorious-rookie notorious-rookie
nepenthe
2568 bf6f 400
Reposted frompiehus piehus viamayamar mayamar
nepenthe
9868 588a 400
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamayamar mayamar
nepenthe
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
nepenthe
3318 248e 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamayamar mayamar
nepenthe
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viamayamar mayamar
nepenthe
nepenthe
7079 934c 400
Reposted frompuella13 puella13 viamalaczarnakawa malaczarnakawa
nepenthe
5534 c48d 400
pan Pakalu mnie rozumie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl